לימודים תואר שני  >  מכון שכטר למדעי היהדות
מכון שכטר למדעי היהדות

מכון שכטר למדעי היהדות - מידע כללי

תואר שני ביהדות זה שכטר

מדעי היהדות לתואר שני- יהדות זמנינו

תנאי קבלה:
א. בעלי תואר ראשון (B.A) עם ממוצע של 80 ומעלה.
ב. תינתן עדיפות לבעלי תואר ראשון במדעי היהדות .
ג. תלמידים החסרים רקע במעי היהדות עשויים להתקבל על תנאי של קבלת ממוצע של 80 בקורסי ההשלמה .


משך הלימודים:
שנתיים

זמני לימוד:


תחומי לימוד: מטרת הלימודים בתחום היא לחשוף את הסטודנטים למגוון פניה של החוויה היהודית מראשית המאה העשרים ועד ימינו ולאתגרים שחוויה זו העמידה ומוסיפה להעמיד בפני העולם היהודי.

בתקופה זו התרחשו מספר אירועים שעיצבו מחדש את העולם היהודי: תהליכי משבר והתחדשות בקרב היהודים בעולם הישן (באירופה ובארצות האסלאם), השמדת המרכזים היהודים באירופה בשואה וכן עלייתן של קהילות חדשות ובראשן שני המרכזים החדשים בישראל ובארה"ב. תמורות מעצבות אלו הולידו שאלות חדשות בתחומי האמונה, ההלכה, החברה, התרבות והפוליטיקה היהודית.

הלימודים בתחום יהדות זמננו יהיו בעלי אופי רב-תחומי - הן בתחומי הדעת (דיסציפלינות) והן בתכני הלימוד. הם ישלבו בין עיון היסטורי בהיבטים המרכזיים של החוויה היהודית במאה השנים האחרונות לבין קורסים במחשבת ישראל ובתחומי דעת נוספים. בכך יתוודעו הלומדים לדרכי ההתמודדות המגוונות של היהודים עם מציאות חדשה זו.

התכנית מציעה קורסים כגון:
פולמוסים הלכתיים ודתיים במאה העשרים - ד"ר ענת נבות
הדיונים ההלכתיים והדתיים בשאלות הנוגעות ליחסי דת ומדינה, למעמד האשה, ליחס ליהודי החילוני וכן ליחסה של המסורת היהודית למדע בכלל ולביקורת המקרא בפרט החלו אמנם כבר בתקופת ההשכלה, אך הועצמו וקיבלו אופי שונה במאה העשרים. לכך תרמו בעיקר עלייתה של התנועה הציונית, התפתחותה של הקהילה היהודית בארה"ב ולאחר מכן גם השואה והקמת מדינת ישראל. הקורס יבחן כמה מהפולמוסים הללו - הן מתוך שו"ת של רבנים אורתודוקסיים על גוניהם (חרדים, מודרניים ולאומיים), והן מתוך שו"ת ומאמרים של רבנים ומנהיגים לא-אורתודוקסיים.

תרבות וחברה בישראל - ד"ר גליה גלזנר חלד
קורס זה מגולל את סיפור זהותה התרבותית והחברתית המשתנה של החברה הישראלית. נפתח את הקורס במפגש עם הנרטיבים מכונני הזהות שהקנו משמעות למפעל הציוני ושהניעו את החברה הישראלית מראשית דרכה. נעסוק באופן ספציפי בשני מאפייני יסוד של הזהות הלאומית המתגבשת - המיליטריזם ותרבות הזיכרון והשכול בישראל. בהמשך, נבחן את הסדקים והמחלוקות שהתגלעו בנרטיב המכונן ואת המעבר מתרבות קולקטיבית לפרטית, מהחלטיות לספקנות, מהגמוניה להטרוגניות. נעמוד על המושג 'רב-תרבותיות' ועל המודלים התיאורטיים השונים הבוחנים את הרלוונטיות שלו למציאות הישראלית. בנוסף לכך נעלה לדיון את בעיות האלימות והעוני המאפיינות את המציאות הישראלית החדשה ונתוודע ליישומים ופתרונות קהילתיים לבעיות אלה.

יהודי, עברי, כנעני או ישראלי? : זהויות יהודיות בזמננו - ד"ר שרה שטרסברג-דיין
הקורס יעסוק במשבר הזהות היהודית מראשית העת החדשה ובהתהוות ריבוי הזהויות היהודיות הקיימות היום במדינת ישראל ובתפוצות, בעקבות האנטישמיות המודרנית, ההגירה היהודית, השואה, הקמת מדינת ישראל, הפוסט-ציונות וה"דיאספוריזם". נדון בנושא תוך כדי עיון בטקסטים נבחרים של הוגים בולטים, ביניהם: אחד העם, מ"י ברדיצ'בסקי, ברנר, בובר, י. רטוש, י. ברלין, חיים כהן, מ"מ קפלן והוגים של ימינו כגון א"ביהושע, ב. קימרלינג, י. בורוביץ ואליעזר שביד. נתמקד בשאלה: האם יש עדיין תכנים משותפים המגדירים היום זהות משותפת של עם יהודי אחד בישראל ובתפוצות?
 
מלאו את השדות הבאים,
ונציג המוסד יצור איתכם קשר:
שם מלא
עיר
דוא"ל
טלפון
אתר ilimudim2 מספק לכם מידע מקיף בנושא תואר שני ולימודי תואר שלישי כמו כן תוכלו למצוא מידע על מוסדות לימוד, ייעוץ והכוונה, כנסיםמבחני הסמכה, ופורומים.
 
סגור
  • מתקשה לבחור?
    השאירו פרטים לקבלת ייעוץ אקדמי חינם:
  • שם:
  • כתובת מייל:
  • טלפון:
  • עיר: